Nálepka “downhill”

Valparaiso Polc 2011

Filip Polc in Rio de Janiero

[reklamu x-nete na začiatku]

Filip Polc

ďalšie videjká a obrázky tu

Elmar Keineke

Aj ja sa viem bicyklovať