Nálepka “bicykel”

Gyrobike

Ja som prečo nemal taký bicykel…?

Rail bike

Danny Hart Champery 2011 Freecaster

Riding a bicycle at Prague airport

6 Pack Frame Cinch

The FiXFiXFiX

Flexi bike

Filip Polc in Rio de Janiero

[reklamu x-nete na začiatku]

Filip Polc

ďalšie videjká a obrázky tu

BMX Big Air Highlights

fixed gear gallery

fixedgear

Elmar Keineke

Aj ja sa viem bicyklovať

Dvojkolky

glide bike