Nálepka “reflex”

Texting While Driving

Real-world test: texting while behind the wheel

Kopecký – Bohemia Rally

Ústa na konci zatvoriť…