Nálepka “prednáška”

Ing. Staněk CSc. na konferenci v Luhačovicích

Puu-Puu

Dennis Hong: My seven species of robot

A Universe From Nothing

Lawrence Krauss, AAI 2009