Nálepka “naše”

Michal Pudelka

tumblr

Sereď – telefoní kabel

Pravda, iba pravda!

“O dosiaľ neznámych, ale objektívne existujúcich javoch a zákonitostiach prírody, ktorých pravdivosť som si vopred preveril pomocou experimentálného dôkazu. (Nikdy nehovorím do vetra.)”

wiki

SI SWIMSUIT 2009

Daniela Hantuchová

Lucia Dvorská


Ján Hronský