Nálepka “nadávka”

Let’s now practice our latest words!

Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát… (pomôžte im rozšíriť ich slovnú zásobu ;)