Nálepka “cvičenie”

Facialflex

Bude to asi užitočná vec…

Presnú aplikáciu nám ukáže video

R2 Fish School

To musí byť zábava