Kategória “Enigma”

DL5401

Ako by sa volala táto vec v slovenčine?

?

Teste Touch

o

I_ | I= 3

Dar

|..|

Ako sa môže volať táto hra?

Prvá kniha Mojžišova – Genesis, 1. kapitola

Stvorenie sveta

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré; vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval nocou. A bol večer a bolo ráno: prvý deň.

Ghost Busters

?

?

Fajčenie

Enigma

Huh?