Nálepka “Biblia”

Biblia Ilustrada

The ten worst verses of the Bible

“I do not permit a woman to teach or to have authority over a man; she must be silent.”
(1 Timothy 2:12)

Raoef Mamedov

Prvá kniha Mojžišova – Genesis, 1. kapitola

Stvorenie sveta

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré; vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval nocou. A bol večer a bolo ráno: prvý deň.