Nálepka “oralfixation”

Živé tkanivo na železnej kostre