Nálepka “internet”

The Web for Beginners

from BBC’s Digital Revolution

Google.sk, zrkadlo slovenského internetu

Google pozná odpoveď na všetky otázky. Odkedy sekcia Labs spustila automatické dokončovanie vyhľadávaného výrazu, máme možnosť aj vidieť, na čo je väčšina ľudí zvedavá. Ak táto funkcia dáva čo i len trochu relevantné výsledky, tak by nás mal začať trápiť stav našej spoločnosti, alebo aspoň jej vzťah k internetu.

Chlapci nevedia ako sa bozkávať, dievčatá zas ako otehotnieť a nikto nevie ako zistiť heslo na Pokec. Nenávidíme Maďarov, sviatok sv. Valentína, vlastnú matku ale i seba. Otázka je, prečo tieto veci píšeme do vyhľadávača.

Automatické dokončovanie vyhľadávaného výrazu funguje jednoducho, čokoľvek človek napíše do vyhľadávacieho formulára, dostane ako darček výrazy, ktoré sa dovtedy najčastejšie vyhľadávali. Aj keď Google Trends ponúka názornejšie výsledky analýz vyhľadávacích trendov, autocomplete je zdrojom dokonalej zábavy. Najlepšie anglické príklady začali zhromažďovať  asi tak pred mesiacom na Autocomplete Me, kde posielajú ľudia tie najzaujímavejšie návrhy Google. Keď napr. napíšeme do okienka výraz “why is”, hneď tretí návrh je “Why is there a dead pakistani on my coach?”.

Samozrejme, toto nie je náhoda, tento citát odznel v seriáli Lost.

Ale aký obraz nám dá Google.sk o slovenských používateľoch internetu? No nie najkrajší. Čítať ďalej »

Internet Vices

10 Internet rules

Rule 34

50 things that are being killed by the internet

The web is changing the way we work, play and think

If You Printed The Internet …

1964 Antique MODEM Live Demo

Even better than seeing it in a museum, I decide to hook the trusty Model A up and make it talk to something. After some trial and error, I manage to get it to talk to a terminal server at work and use it to connect to a linux box. It’s ALIVE! So, 45 years after it’s creation, this antique modem gets to send data to and from the modern Internet.

We Didn’t Start the Flame War

The Internet video that YOU helped write.

Google plans to make PCs history

Industry critics warn of danger in giving internet leader more power

History of the Internet

“History of the Internet” is an animated documentary explaining the inventions from time-sharing to filesharing, from Arpanet to Internet.
The history is told using the PICOL icons on picol.org – Pictorial Communication Language

Surfing for Seniors

Ako Sme Štartovali Web…

The Internet says “no”

IT everywhere

How old is the internet?